1
+
1
+
Resultaat:
Resultaat:
Resultaat:
Resultaat:
Resultaat:
Resultaat:
Resultaat:
Hoe vaak?
1

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

1

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

+

Door akkoord te geven verklaren de aanvrager en de client in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dat zij de Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard machtigen, indien en zover relevant voor de behandeling van de aanvraag, aan derden gegevens te vragen en/of te verstrekken.

  • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
  • Aan het invullen van dit aanvraagformulier kan geen enkel recht worden ontleend.
  • SUN Krimpenerwaard accepteert alleen aanvragen van professionele hulp- en dienstverleners, ook het vragen om aanvullende informatie e.d. gaat via de begeleidende hulp- en dienstverleners.
  • Na toekenning van een lening wordt een kredietovereenkomst en incassomachtiging opgemaakt. Na ontvangst van deze ondertekende documenten wordt overgegaan tot het overmaken van gelden aan de betreffende crediteuren.