Voor wie?
Voor mensen met een minimum besteedbaar inkomen, die in financiële problemen zijn gekomen en voor wie een eenmalige gift als steun een noodsituatie zou helpen oplossen.

Bent u hulpverlener in de gemeente Krimpenerwaard?
Acht u het gewenst, dat uw client in aanmerking komt voor een gift van SUN? Doe een quick scan of bel met de coördinator (06-12702613).

Bent u inwoner van de gemeente Krimpenerwaard?
U kunt zelf helaas geen aanvraag doen. Wel kunt u contact opnemen met uw hulpverlener of bewindvoerder, die dan kan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Welke organisatie?
Aanvragen kunnen worden ingediend door medewerkers van organisaties waarmee SUN een convenant heeft afgesloten. Werkt u voor een organisatie die geen convenant heeft met SUN, dan verdient het aanbeveling om contact op te nemen, om samen met de coördinator te bekijken of een convenant tot de mogelijkheden behoort.

Wanneer en waarvoor?
U kunt als hulpverlener een aanvraag indienen wanneer u een urgente en incidentele situatie tegenkomt, waarbij een gift bijdraagt tot de oplossing van een probleem in het huishouden van uw klant. Dat kan de aankoop van een duurzaam, maar noodzakelijk gebruiksgoed zijn, hulp bij woninginrichting en/of verhuizing, voorkoming van uitzetting en afsluiting. Ook worden bijdragen verstrekt voor ID-bewijzen, kleding, kosten voor kinderen en het opknappen van de woning.

Bij het ontbreken van inkomen, beslaglegging of wanneer de bankrekening is geblokkeerd, kan tijdelijk ondersteuning in de vorm van boodschappenbonnen worden verleend.

Er kunnen geen aanvragen worden gedaan voor structurele uitgaven, alsmede schuldsanering en medische kosten.

Het is raadzaam om voorafgaande aan het indienen van een aanvraag even met de coördinator van SUN Krimpenerwaard te overleggen. Het doen van een aanvraag kost wat tijd, dus het zou u mogelijk werk kunnen besparen.

Hoe snel helpt SUN?
Afhankelijk van de urgentie en de juiste en volledige informatie op de aanvragen, kan hulp binnen 24 uur beschikbaar zijn.

Bedragen?
De hoogte van het bedrag hangt af van de hulpvraag. Het kan om een klein bedrag gaan voor een ID-bewijs tot een groter bedrag voor bijvoorbeeld woninginrichting. Op dit moment gaat het bestuur uit van een maximum toekenning van €750.

 

Komt uw cliënt in aanmerking voor een gift van SUN Krimpenerwaard? Doe hier de quick scan.