Casuïstiek

SUN beoordeelt aanvragen met name op casuïstiek. Hoe meer we weten, hoe beter en sneller we kunnen beoordelen. Te magere casuïstiek? Geen beoordeling.

In de casuïstiek moeten in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

 1. Achtergrond van de client
 2. Reden voor begeleiding/hulpverlening
 3. Is er nog andere begeleiding of staat de klant onder bewind?
 4. (Gezins-)omstandigheden
 5. Oorzaak van het probleem waarvoor de gift bestemd is
 6. Oplossing waartoe de gift zal leiden.
 7. Hoe wordt het probleem in de toekomst voorkomen?

 

Richtlijnen

 • Medewerkers van een hulpverleningsorganisatie waarmee SUN Krimpenerwaard een convenant heeft gesloten kunnen een aanvraag indienen. Nog geen convenant? Bel met het bureau.
 • Casuïstiek is de ruggengraat van de aanvraag. Zonder sociale achtergrond van de begunstigde kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen (zie hierboven).
 • Er kan een bijdrage worden verstrekt wanneer een cliënt tijdelijk niet in staat is dagelijkse levensbehoeften (boodschappen) te betalen. Hiervoor kunt u een verkorte aanvraag indienen via het formulier.
 • Ook voor bedragen onder de €100 kunt u een verkorte aanvraag indienen.
 • Voor een verkorte aanvraag hoeft u geen financiële gegevens in te vullen en geen bewijsstukken mee te sturen.
 • Giften worden alleen verstrekt, wanneer er geen voorliggende voorzieningen zijn of deze niet tijdig een oplossing kunnen bieden. Bij twijfel of het zin heeft een aanvraag in te dienen: bel met de coördinator.
 • Stuur bij een aanvraag boven de €100 alle relevante en gevraagde bewijsstukken mee: vul het aanvraagformulier volledig in, inclusief budgetoverzicht. Stuur ook bankafschriften van de laatste twee maanden en een inkomensbewijs mee.
 • U kunt een budgetoverzicht van de bewindvoerder meesturen of gebruik maken van het budgetformulier dat u op deze pagina kunt downloaden.
 • Een bijdrage heeft altijd een incidenteel karakter; bel onze medewerker bij twijfel.
 • De aanvrager zorgt ervoor dat de bijdrage wordt besteed zoals in de aanvraag is aangegeven.
 • De stichting houdt zich het recht voor steekproefsgewijs relevante bewijsstukken op te vragen dan wel inzage te krijgen in de besteding/toedeling van de ontvangen bijdragen. Als blijkt dat de bijdragen zonder overleg anders zijn ingezet dan waarvoor het geld was aangevraagd heeft dat gevolgen. Dit is geregeld in het convenant met uw organisatie.

Via de volgende link bereikt u het aanvraagformulier van SUN Krimpenerwaard.

Alle  aanvragen dienen digitaal via de website ingediend te worden. Aanvragen per post of email worden niet in behandeling genomen.