Het bestuur van de Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard bestaat uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur:

Mevrouw M. Holst-Brink, voorzitter

De heer M. Kuzee, secretaris

De heer H.S. Hagenaars, penningmeester

Algemeen Bestuur:

De heer C.J.A. Baron van Lynden

Mevrouw G.T. Boers-Vries

Mevrouw R.E.M. Hoekstra

De heer C.P. Koole

Mevrouw T.C.H.H.P. van Meurs-Boom

De heer J.F.G. Reiniers

De heer W.H. Weerdenburg

 

Alle leden van het bestuur van de stichting verrichten op vrijwillige basis en onbezoldigd hun bestuurstaken. Er is voor 8 uur per week een coördinator van de bureauwerkzaamheden aangesteld.

SUN Krimpenerwaard zal ieder jaar een jaarverslag en een jaarrekening produceren.

Fiscaal nummer: 856943976

 

U kunt de volgende bestanden downloaden:

2017:

Beleidsplan SUN Krimpenerwaard 2017

Jaarverslag SUN Krimpenerwaard 2017

Jaarrekening 2017 SUN Krimpenerwaard

2018:

Beleidsplan SUN Krimpenerwaard 2018

2019:

Beleidsplan SUN Krimpenerwaard 2019

 

Privacyverklaring