Voor hulpvragers met een schuld tot € 1.750,- (gezinnen tot € 2.500,-). Zij kunnen met uw ondersteuning een renteloze lening aanvragen.

Het Sociaal Leenfonds helpt inwoners van de gemeente Krimpenerwaard om grotere schulden te voorkomen. Humanitas Midden-Holland en Stichting Budgethulp/Schuldhulpmaatje helpen bij het beoordelen van de aanvragen en kunnen indien nodig de hulpvragers financiële begeleiding bieden. SUN Krimpenerwaard beheert het fonds en regelt de financiële afhandeling.

De aanvraag

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Voeg de op het aanvraagformulier vermelde documenten toe als bijlage.
  • Zorg voor een complete aanvraag. Dit verkort de behandeltijd aanzienlijk.
  • Zorg voor inzicht in de afschriften van alle bankrekeningen van de cliënt van de twee maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Beoordeling

Humanitas MH en Stichting Budgethulp/Schuldhulpmaatje bieden op vrijwillige basis ondersteuning bij de aanvragen. Zij zien snel of de lening problematische schulden kan voorkomen. De afloscapaciteit van de hulpvrager bepaalt de looptijd van de lening met een maximum van 36 maanden.

Na akkoord

Als de aangevraagde lening akkoord is, moeten u en uw hulpvrager alleen nog de kredietovereenkomst en een machtiging voor de automatische incasso invullen en ondertekenen. Daarna is de lening beschikbaar en betaalt SUN Krimpenerwaard de openstaande nota(‘s). De kredietovereenkomst ontvangt u van SUN Krimpenerwaard.

Begeleiding

Uw begeleiding voor en na de aanvraag is een essentieel onderdeel van de lening om te voorkomen dat cliënten verder in de schulden raken. Zijn er problemen met het aflossen, dan rekenen wij erop dat u ervoor zorgt dat uw hulpvrager weer aan de betalingsverplichtingen gaat voldoen. U heeft inzicht in de administratie en zorgt ervoor dat de hulpvrager de lopende verplichtingen nakomt. Wisselen van organisatie is mogelijk via een warme overdracht. SUN Krimpenerwaard ontvangt hierover altijd bericht. Indien het echt niet anders kan, kan Humanitas HM of Schuldhulpmaatje financiële begeleiding bieden.

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SUN Krimpenerwaard.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door middel van ons digitale aanvraagformulier, zie de knop onderaan deze pagina.

Wat vragen we? De personalia van de cliënt, een overzicht van inkomsten en uitgaven, de financiële hulpvraag/hulpvragen en een motiverende toelichting. Zo mogelijk worden de volgende aanvullende documenten digitaal bijgevoegd:

  • Maandoverzicht van in- en uitgaven
  • Bankafschriften van de laatste 2 maanden
  • Schuldenoverzicht
  • Kopieën van de te betalen nota(‘s), waarvoor de lening wordt aangevraagd

Aanvraag leenfonds