Vanaf 2014 is er in, wat later de gemeente Krimpenerwaard werd, regelmatig gediscussieerd over het onderwerp ‘urgente nood’. Geconstateerd werd, dat individuele huishoudens regelmatig geconfronteerd worden met urgente financiële noden, waarvoor geen wettelijke voorziening beschikbaar is. De conclusie was dat hulp- en dienstverleners de mogelijkheid zouden moeten hebben om ergens aan te kloppen om tijdig deze nood te kunnen verminderen of weg te nemen.

Na een voorbereiding van vele maanden is op 16 november 2016 de Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard opgericht. Deze Stichting is op initiatief van de gemeente, plaatselijke kerken, hulpverleningsorganisaties en met ondersteuning van SUN Nederland en de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht van de grond gekomen.

Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van kerkelijke genootschappen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Krimpenerwaard. Ook een vertegenwoordiger van een landelijk fonds (RDO, Balije van Utrecht) heeft zitting in het bestuur. Alle bestuursleden vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zijn gelijkwaardig aan elkaar.