Hulp bij acute financiële nood
Ondanks alle goede voorzieningen in onze hedendaagse maatschappij zijn er veel mensen die in een moeilijke financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet SUN Krimpenerwaard (Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard) zich in. Aan inwoners van Krimpenerwaard die tussen wal en schip dreigen te vallen, bieden wij hulp bij acute financiële nood. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven; hulp in de vorm van een financiële gift en/of  een renteloze lening.

Alleen via professionele hulpverleners

Alleen medewerkers van dienst- en hulpverleningsorganisaties en bewindvoerders kunnen aanvragen doen bij SUN Krimpenerwaard.

SUN Krimpenerwaard sluit convenanten af met organisaties die een aanvraag willen indienen.

Wilt u een aanvraag doen? Lees eerst onze spelregels bij ‘ Voor wie?’