Noodhulp in de gemeente Krimpenerwaard
De Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard, kortweg SUN Krimpenerwaard, is een noodhulpbureau, dat op 16 november 2016 is opgericht op basis van een publiek-private samenwerking tussen geldgevende fondsen, dienst- en hulpverlening en maatschappelijke organisaties.

Medewerkers van dienst- en hulpverleningsorganisaties kunnen aanvragen doen bij SUN Krimpenerwaard voor inwoners uit die gemeenten. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld maatschappelijk werk, jeugdwerk, jongerenhulpverlening, ouderenwerk en thuiszorg, begeleid wonen en geestelijke gezondheidszorg.

SUN Krimpenerwaard sluit convenanten af met organisaties die een aanvraag willen indienen.

Doelstelling
SUN Krimpenerwaard wil urgente financiƫle noodsituaties van inwoners uit de gemeente helpen oplossen, daar waar (wettelijke) voorzieningen zoals de Participatiewet niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. Dit is mogelijk dankzij de gemeente, die de exploitatiekosten voor haar rekening neemt, en de bijdragen van landelijke en lokale fondsen en het bedrijfsleven. Dankzij deze verdeling wordt de door fondsen en donateurs verstrekte bijdrage volledig benut voor de noodzakelijke hulp aan cliƫnten.